Benmärg, flödescytometri

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Flödescytometri

Remiss:
Provtagning:

Prov till flödescytometri föranmäls till lab dagen innan provtagning. Om provtagning för flödescytometrisk analys sker på provtagningscentral/ närvårdslab ska patienten ta med sig beställningsunderlaget/remissen.

Huddinge och Solna
Provet läggs i ett 10 ml EDTA rör med tillsats av 1 ml fysiologisk koksaltlösning.
OBS! Koksaltlösning ska tillsättas före provet läggs i röret. 

Tilläggsinformation

Prov kan lämnas till lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 08:00-16:00.

OBS! Provet ska vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00.
Undantagsvis - om provet behöver tas om hand senare än angiven tid så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.

Huddinge 08 - 585 810 43.
Solna 08 - 517 763 01.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet snarast möjligt.
Kan skickas med rörposten.

OBS! Prov som tas söndag - torsdag efter kl.16:00 kan förvaras i rumstemperatur och levereras till lab morgonen efter.

Huddinge F48
Solna CCK, hus R8:02

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​
Ackreditering:

​Nej

Kommentar: