Barnpreparat, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
Metod:
Histopatologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Maligna tumörer
Ingen fixering utan inlämnas omedelbart till provinlämningen, klinisk patologi och cancerdiagnostik, Karolinska Solna.  
Små preparat/px läggs i NaCl- fuktad kompress, så att de inte torkar.
Förvarna laboratoriet på telefon 070-085 6506.

Om operation av tumör sker under jourtid ska preparatet förvaras ofixerat i kylskåp och transporteras direkt till patolgen kl 08:00 morgonen efter.

Preparat utan tumörmisstanke
Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Skickas till histopatologiska laboratoriet på respektive sjukhus.

Hirschsprungdiagnostik
 - Biopsi för färgning med AChE lämnas omedelbart i NaCl-kompress till laboratoriet. Ingen fixering.
 - Biopsi för påvisande av ganglieceller och eventuell nervhypertrofi fixeras i 4 % buffrad formaldehyd.
Analysen utförs i Solna.

Fixering: Olika beroende på typ av preparat. Se ovan.
Förvaring / transport:
Rumstemperatur (eventuellt kylskåp om jourtid enligt ovan).
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:

​Nej