Ascites, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Peritonealvätska
  • Ascites, flödescytometrisk undersökning
  • Ascites, analys av hyaluronan
Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi / Flödescytometri / Analys av hyaluronan 
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Hela mängden, dock högst 1000 ml i flaska.
Om den utvunna mängden överstiger 1000 ml, se till att provet tas från bottensatsen.

Insändes med tillsats av ett par droppar heparin (100 IE/ml) i flaskan,
alternativt i 10 ml heparinrör/vanligt rör med tillsats av några droppar heparin.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Insändes snarast till lab och kylförvaras i väntan på transport.
Svarsrutiner:

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Elektronmikroskopi och hyaluronsyreanalays utförs endast i Huddinge.
- se provtagningsanvisning för Exsudat​

Flödescytometri
Huddinge och Solna
Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 13:00.
För prover som kommer senare än 13:00 ring 
Huddinge telefon 08 - 585 810 43. 
Solna telefon 08 - 517 745 22. Föranmäl prov till lab dagen innan.