VRE

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Vankomycinresistenta enterokocker
  • Enterokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening av bärarskap, VRE
Beställ: VRE-screening -F
Analys: VRE-DNA vanA och VRE-DNA vanB

Aktuell information finns i handlingsprogram på Vårdhygien Stockholms län, vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
VRE-screening
- feces, TRANSWAB lila  provtagning feces
- övrigt, TRANSWAB lila
Önskas även bakterieodling, skicka separat beställning och prov.

Patientanvisning för feces finns.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Om provet kommer till laboratoriet före klockan 12 vardagar påbörjas analys samma dag. Schemalagd provtagning bör därför förläggas till förmiddagar. 
Svarsrutiner:
VRE-screening: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar.
Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Förstagångsfynd av VRE telefonbesvaras.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​​.​​​

Kommentar:
Metoden detekterar med säkerhet endast fenotypiskt uttryckt resistens. Förekomst av vanA-gen hos E.faecium/E.faecalis som inte uttrycks som fenotypisk resistens förekommer, men är mycket ovanligt (s.k.”tyst vanA, VVE, vankomycin-variabla Enterokocker).