VRE

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Vankomycinresistenta enterokocker
  • Enterokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening av bärarskap, VRE
Beställ: VRE-screening -F
Analys: VRE-DNA vanA och VRE-DNA vanB

Information om behandlingsstöd och handlingsprogram finns på Vårdgivarguiden
 

Läs mer om resistens under Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Metoden detekterar med säkerhet endast fenotypiskt uttryckt resistens. Förekomst av vanA-gen hos E.faecium/E.faecalis som inte uttrycks som fenotypisk resistens förekommer, men är mycket ovanligt (s.k.”tyst vanA, VVE, vankomycin-variabla Enterokocker).

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Önskas även bakterieodling, skicka separat beställning och prov.


VRE-screening

Använd TRANSWAB lila
 
Övrigt
- Ange typ av prov. Se anvisning för respektive provmaterial
 

För utförande av provtagning, se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Feces (Pinnprov) 

Använd TRANSWAB lila 
Provet kan tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium
 

TRANSWAB lila

- Förvara provet kylt.
- Om provet kommer till laboratoriet före klockan 12 vardagar påbörjas analys samma dag. Schemalagd provtagning bör därför förläggas till förmiddagar. 
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

VRE-screening: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar.
Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Förstagångsfynd av VRE telefonbesvaras.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:

Patientanvisning

- VRE och ESBL