Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA)

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Quantiferon
  • IGRA-test
Indikationer / kompletterande analyser:
Smittspårning eller screening för latent tuberkulos
Beställ: Tuberkulos-Ag IGRA -blod
Analys: Tuberkulos-Ag 1 och Tuberkulos-Ag 2 IFN gammasvar utförs alltid tillsammans.

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand annan diagnostik utföras, se Mykobakterier eller aktuellt provmaterial.

Tilläggsinformation

Analysen utförs i första hand för att upptäcka latent tuberkulos vid exempelvis smittspårning eller screening och kan i många fall ersätta det sedvanliga hudtestet, PPD. Testet är särskilt värdefullt hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat.

Detta test detekterar ett cellmedierat immunsvar mot tuberkulosantigener genom att blod från patienten inkuberas tillsammans med antigenerna. Om patienten har ett immunsvar producerar de vita blodkropparna interferon-gamma vilket kan mätas med ELISA teknik. 

Två rör med antigen ingår i testen. TB1-röret stimulerar framförallt CD4-celler och TB2-röret stimulerar både CD4- och CD8- celler. Den kliniska betydelsen av detta är ännu oklar.
Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Provtagningen för TBC-screeningen utförs på utvalda provtagningsenheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet. Förteckning över provtagningsenheter​
 
Planera provtagningen

Ocentrifugerat prov ska vara på laboratoriet vardagar (helgfria), klockan 08:00-18:00. I annat fall ska Kundservice kontaktas för att säkerställa att proverna kan tas emot.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD-test och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Tuberkulos-Ag tas senast på avläsningsdagen av PPD, annars tidigast 12 veckor efter PPD-test.

Förberedelser
Beställ Tuberkulos-Ag (IGRA), 4 rör. 
Fyra vacuumrör levereras per provtagning, NIL (grå kork), TB1 antigen (grön kork), TB2 antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork). Rörkostnaden debiteras beställaren.
Kontrollera att hållbarheten på rören inte har passerat utgångsdatum.
 
Märkning av rör
Placera etiketten på röret så nivåmarkeringen (svart streck) inte täcks. Laboratoriet kontrollerar att det är rätt blodnivå i rören innan analys.

Provtagning
Bild på Tuberkulos-Ag, 4 rör

Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen (remissen).
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, 5/3 mL ska alltid tas före provtagningen. Syftet är att säkerställa att det finns ett blodflöde om inga andra venprover har tagits. Om andra venprover har tagits ska Li-heparinröret tas som slaskrör. Provet får inte tas kapillärt.

Provet tas i följande rörordning
  1. NIL (grå kork) negativ kontroll
  2. TB1-antigen (grön kork)
  3. TB2-antigen (gul kork)
  4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll
Fyll varje rör med 1 ml blod och kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen på sidan av provröret. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vacuumrör, vänta gärna 2-3 sekunder när det verkar ha slutat rinna.

Direkt efter provtagningen
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. När blodet täcker hela rörväggen som en film är hanteringen klar. Momentet är mycket viktigt eftersom antigen på rörväggens insida måste lösas upp i blodet.

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning med Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp kan användas då svårigheter uppstår vid provtagningen. Provet får inte tas kapillärt.

Provtagning
- Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, ta 2 stycken rör

Provtagaren utför fördelningen av blodet till Tuberkulos-Ag IGRA- rören. Arbeta aseptiskt, relevanta säkerhetsprocedurer måste följas.

- Blanda Li-heparinrören noga innan du överför blodet till IGRA-rören.
- Ta av locken på Li-heparin- och IGRA-rören.
- Använd pipett för att överföra blodet.
- Fyll IGRA-rören enligt rörordningen, cirka 1-1,2 mL blod till varje rör. Kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen på sidan av provröret.
-Sätt tillbaka locken ordentligt på IGRA-rören och blanda/skaka rören enligt beskrivningen ovan.

Alternativ provtagning Tuberkulos-Ag IGRA, Lathund
Förvaring / transport:
Transport inom Region Stockholm:
Ocentrifugerat prov ska vara på laboratoriet inom 16 timmar från provtagningen. Förvara och skicka rören i rumstemperatur.

Förvaring och transport utanför Region Stockholm:
Kan utföras i samarbete med lokalt laboratorium. Värmeskåp och centrifug krävs, ange inkubationstid på remissen.
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. Ställ rören upprätt i värmeskåpet i 37Cº, 16 - 24 timmar. Efter förvaring i värmeskåp centrifugeras rören vid 2000-3000 g i 15 minuter. Skicka rören med ordinarie transport, kylförvaring rekommenderas.

Skicka provet till Provinlämningen Karolinska Universitetslaboratoriet Solna.
Svarsrutiner:
Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.

I provsvaret ges en sammanfattande tolkning som Positivt, Negativt eller Inte bedömbart.
Mätvärden för IFN-gamma-svaret redovisas separat utan tolkning.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​