Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA)

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
 • Quantiferon
 • IGRA-test
Indikationer / kompletterande analyser:
Smittspårning eller screening för latent tuberkulos
Beställ: Tuberkulos-Ag IGRA -blod
Analys: Tuberkulos-Ag 1 och Tuberkulos-Ag 2 IFN gammasvar utförs alltid tillsammans.

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand annan diagnostik utföras, se Mykobakterier eller aktuellt provmaterial.

Tilläggsinformation

Analysen utförs i första hand för att upptäcka latent tuberkulos vid exempelvis smittspårning eller screening och kan i många fall ersätta det sedvanliga hudtestet, PPD. Testet är särskilt värdefullt hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat.

Detta test detekterar ett cellmedierat immunsvar mot tuberkulosantigener genom att blod från patienten inkuberas tillsammans med antigenerna. Om patienten har ett immunsvar producerar de vita blodkropparna interferon-gamma vilket kan mätas med ELISA teknik. 

Två rör med antigen ingår i testen. TB1-röret stimulerar framförallt CD4-celler och TB2-röret stimulerar både CD4- och CD8- celler. Den kliniska betydelsen av detta är ännu oklar.
Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen.
Provtagning:
Provtagningen för TBC-screeningen utförs på utvalda provtagningsenheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet. Förteckning över provtagningsenheter​
 
Planera provtagningen

Ocentrifugerat prov ska vara på laboratoriet vardagar (helgfria), klockan 08:00-18:00. I annat fall ska Kundservice kontaktas för att säkerställa att proverna kan tas emot.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD-test och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Tuberkulos-Ag tas senast på avläsningsdagen av PPD, annars tidigast 12 veckor efter PPD-test.
 

Förberedelser

 • Beställ IGRA-rör, 4 st, Tuberkulos-Ag från Webbutiken. 
  Fyra vacuumrör levereras per provtagning, NIL (grå kork), TB1 antigen (grön kork), TB2 antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork).
  Rörkostnaden debiteras beställaren.
 • Kontrollera att hållbarheten på rören inte har passerat utgångsdatum.
 • Placera etiketten på röret så nivåmarkeringen (svart streck) inte täcks. 
 • Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen.

Provtagning

Använd: IGRA-rör, 4 st Bild på IGRA-rör till Tuberkulos-Ag
Provet får inte tas kapillärt.

Ta ett Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, 5/3 mL före provtagningen för att säkerställa blodflöde. Röret kan användas till analys eller som slaskrör. 

Provet tas i följande rörordning
 1. NIL (grå kork) negativ kontroll
 2. TB1-antigen (grön kork)
 3. TB2-antigen (gul kork)
 4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll
Viktigt med rätt blodnivå i rören:
Fyll varje rör med 1 ml blod och kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen på sidan av provröret. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vacuumrör, vänta gärna 2-3 sekunder när det verkar ha slutat rinna.

Direkt efter provtagningen
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. När blodet täcker hela rörväggen som en film är hanteringen klar. Momentet är mycket viktigt eftersom antigen på rörväggens insida måste lösas upp i blodet.

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning med Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp kan användas då svårigheter uppstår vid provtagningen. Provet får inte tas kapillärt.

Provtagning
Använd: Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, ta 2 stycken rör
 
Provtagaren fördelar blodet till Tuberkulos-Ag IGRA- rören.
Arbeta aseptiskt, relevanta säkerhetsprocedurer måste följas.
 • Blanda Li-heparinrören noga innan du för över blodet till IGRA-rören.
 • Ta av locken på Li-heparin- och IGRA-rören.
 • Använd pipett för att föra över blodet.
 • Fyll IGRA-rören enligt rörordningen, cirka 1-1,2 mL blod till varje rör. Kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen på sidan av provröret.
 • Sätt tillbaka locken ordentligt på IGRA-rören och blanda/skaka rören enligt beskrivningen ovan.

Se, Alternativ provtagning Tuberkulos-Ag IGRA, Lathund

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Transport inom Region Stockholm:

 • Ocentrifugerat prov ska vara på laboratoriet inom 16 timmar från provtagningen
 • Förvara och skicka rören i rumstemperatur.


Förvaring och transport utanför Region Stockholm:

 • Kan utföras i samarbete med lokalt laboratorium.
 • Värmeskåp och centrifug krävs, ange inkubationstid på remissen.
 • Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand.
 • Ställ rören upprätt i värmeskåpet i 37Cº, 16 - 24 timmar.
 • Efter förvaring i värmeskåp centrifugeras rören vid 2000-3000 g i 15 minuter.


Skicka rören med ordinarie transport, kylförvaring rekommenderas

Skicka provet till Provinlämningen Karolinska Universitetslaboratoriet Solna.

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
- Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.

I provsvaret ges en sammanfattande tolkning som Positivt, Negativt eller Inte bedömbart.
Mätvärden för IFN-gamma-svaret redovisas separat utan tolkning.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​