Trypanosoma

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om Afrikansk sömnsjuka efter vistelse i endemiskt område

Mikroskopisk påvisning i blod eller lymfkörtelaspirat utförs vid tidigt sjukdomsstadium och i cerebrospinalvätska vid senare stadium. 
Beställ: Trypanosoma -B
Beställ: Parasiter mikroskopi -Övr. Ange Csv eller lymfkörtelaspirat på Lokalisation och frågeställning Trypanosoma på Kliniska uppgifter.
 

Misstanke om Chagas sjukdom efter vistelse i endemiskt område

Påvisning av parasiter i blod är bara lämplig vid akut infektion, mindre än 8 veckor efter smittotillfälle. Vid mer än 8 veckor, se serologi.
Beställ: Trypanosoma -B
 
Chagas sjukdom: Vid subakut eller kronisk sjukdom förekommer parasiter bara intermittent och i lågt antal. Då är det lämpligare att använda serologiska undersökningar. 
 

Övrig diagnostik

PCR och serologi för Trypanosoma se Folkhälsomyndigheten.se
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid förmodad smittort och tid sedan smittotillfälle.
Provtagning:

Kontakta gärna parasitlaboratoriet före provtagning

Telefon: 08-123 719 99, vardagar 8.00-15.30

Trypanosoma

- Blod, EDTA-rör, lila propp


Parasiter, mikroskopi

- Cerebrospinalvätska, Sterilt provrör, minst 2 mL
- Lymfkörtelaspirat, tunn spruta
 

Jourtid och helger

Blod
Skicka EDTA-provet till Mikro 24/Sju i Huddinge eller Solna, som preparerar utstryk och tjock droppe. Nästkommande vardag skickas provet till parasitlaboratoriet för bedömning och svar. 

Cerebrospinalvätska och lymfkörtelaspirat
Undvik provtagning under jourtid/helger. Provet bör undersökas på parasitlaboratoriet inom 1 timme efter provtagningen.
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Blod i EDTA-rör

- Vardagar kl. 8.00-15.30: Transportera provet enligt lokala ordinarie rutiner.
- Jourtid och helger: Lämna provet på Mikro24/Sju.
- Förvara och transportera provet i rumstemperatur.


Cerebrospinalvätska och lymfkörtelaspirat

- ​Ta inte prov jourtid/helger.
- Provet bör undersökas på parasitlaboratoriet inom 1 timme efter provtagningen.
- Provet lämnas på parasitlaboratoriet, vardagar kl. 8.00-15.30
- Förvara och transportera provet i rumstemperatur.​

Felkällor: För lång transporttid
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Trypanosoma: Svar lämnas vanligen samma vardag.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​