Trombocytkoncentrat och andra blodprodukter, odling

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sterilkontroll av blodprodukter
  • Blodprodukter, odling
  • Erytrocytkoncentrat, odling
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av bakterieförekomst i blodprodukter.
Beställ: Sterilkontroll av blodprodukt, ange typ av blodprodukt.
Metod:
Bakterieodling
Remiss:
Klinisk mikrobiologi, pappersremiss
- Märk remissen med påsens ID-nummersetikett.
- Ange Sterilkontroll och typ av blodprodukt i rutan ”Annan undersökning”
Provtagning:
Sterilkontroll, bakterier
- Skicka påsen med blodprodukten snarast till laboratoriet.
- Vid frågor kontakta laboratoriet, telefon 08-123 719 99.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Blodprodukt

- Förvaras kylt
- Påsen ska vara på laboratoriet inom 4 timmar
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Blodprodukter: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​