Tetanus, immunitetsundersökning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Stelkramp
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av tetanus-immunitet
Till exempel vid oklart vaccinationsstatus.
Beställ: Tetanus immunitet -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Tetanus immunitet
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Tetanus immunitet: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​