Tetanus, immunitetsundersökning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Stelkramp
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av tetanus-immunitet
Till exempel vid oklart vaccinationsstatus.
Beställ: Tetanus immunitet -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Tetanus immunitet
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Förvara provet kylt​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Tetanus immunitet: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​