TBE-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Tick-borne encephalitis virus
  • Fästingburen hjärnhinneinflammation
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: TBE-Ak-S
Analys: TBE IgG och TBE IgM utförs alltid tillsammans.

Vid misstänkt vaccinationssvikt, ange detta på beställningen/remissen.

I svårbedömda fall ​​kan även csv tas för analys av TBE IgM-Ak och kan beställas i samråd med laboratoriet.​
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
 
Ange insjukningsdatum och eventuellt tidigare vaccination samt misstänkt vaccinationssvikt.
Provtagning:

TBE-Ak


​För svårbedömda fall

- Cerebrospinalvätska (Csv), minst 0,1 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

TBE-Ak
I högsäsong, svar lämnas inom 2-3 dagar inklusive lördagar.
Övrig tid, svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​