Stafylococcus aureus, antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolonisation eller infektion med Staphylococcus aureus
Framför allt hos patienter med kronisk lungsjukdom.
Beställ: Stafylokock-Ak -S
Analys: Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak utförs alltid tillsammans.

Misstanke om aktuell eller genomgången djup infektion med Staphylococcus aureus
Som komplement till annan diagnostik.    
Beställ: Stafylokock-Ak -S
Analys: Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Stafylokock-Ak
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Stafylokock-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​