Sportest, sterilundersökning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Autoklav, sterilundersökning
  • Sporprover
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av autoklavers och steriliseringsprograms funktion.
Metod:
Sterilundersökning
Remiss:
FÖLJESEDEL Sportest, sterilundersökning
Skickas ut tillsammans med sporproverna. En remiss och 3 eller 6 stycken sporprover per program.

Ange datum, program, provernas placering och anledning till provtagning. 
Provtagning:
Varje sporprov består av ett specialpreparerat papper i en vit skyddspåse. Påsen skall aldrig öppnas.

Proverna ska köras så snart som möjligt. Kontrollera innan körning, att utgångsdatum på sporproven inte är passerat.

Ångautoklav
Använd Geobacillus stearothermophilus

Torrsterilisator
Använd Bacillus atrophaeus

Prov från bänkstående torrsterilisator eller ångautoklav:
Varje program som används ska testas med 3 st sporprover. Märk varje sporprov med nummer 1, 2, respektive 3 vilket anger provets placering i autoklaven.

Placering av sporprover:
Nr. 1 nära avloppet eller på botten av autoklaven om avlopp saknas
Nr. 2 nära dörren i ena hörnet
Nr. 3 nära bakväggen i motsatt hörn Har autoklaven flera hyllor, fördela proverna mellan hyllorna.
Om förpackning eller kassett används, placeras prov inuti denna.

Prov från golvstående ångautoklav:
se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Prov från golvstående ångautoklav:
Varje program som används ska testas med 6 st sporprover. Märk varje sporprov med nummer 1-6, vilket anger provets placering i autoklaven.

Placering av sporprover:
Nr. 1 nära avloppet eller på botten av autoklaven om avlopp saknas
Nr. 2 ungefär i mitten av autoklaven
Nr. 3 och 4 nära dörren uppe respektive nere, i diagonala hörn
Nr. 5 och 6 nära bakväggen uppe respektive nere, i diagonala hörn Placera sporprover inuti förpackning med steriliseringsgods
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​​Skicka proverna direkt efter provtagning till laboratoriet, tillsammans med ifylld följesedel.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svar lämnas efter 7 vardagar.

Åtgärder vid positivt sporprov:
Beställ nytt sporpaket som körs för att kontrollera programmet. Invänta resultatet, innan eventuell åtgärd. Om kontrollen visar positivt resultat, tillkalla servicepersonal.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​
Kommentar:
Ny kund
För att bli kund behöver du en beställarkod så kallad kombikakod.
Se laboratoriets information för Ny kund.

När du fått beställarkoden (kombikakod), kontakta Kundtjänst, telefon 08-517 719 99, för överenskommelse angående utskicksrutiner och typ av sporprov som önskas.

Mer om utskicksrutiner, se Tilläggsinformation

Frågor till laboratoriet telefon 08-585 811 66.

Tilläggsinformation

Utskicksrutiner
Kontinuerligt utskick:
Sporproverna skickas automatiskt ut till kund var tredje månad eller enligt överenskommelse.

Separata beställningar:
Kunden beställer prover vid varje tillfälle eller vid extrabeställning. Beställ sportest till steriliundersökning från Webbutiken.

Läs mer:
Mer information om sterilundersökningar finns att läsa i "SIS-TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg" på www.sis.se