Rektumsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Riktad bakterieodling för gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B(GBS) ingår,
Beställ: Bakterieodling - Vag rekt
Provtagning:

Provtagningen kan utföras som enbart rektumsekret eller kombineras med vaginalsekret. Välj provtagningsrör utifrån analys/frågeställning.

Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling
- Bakterieodling -Vag rekt
- Gonokocker (odling)

Använd Klamydiaset, cervix
- Klamydia-Gc-DNA

Provtagning rektumsekret

 • Provtagning sker via proctoskop.
 • Vid behov, töm tarmen innan provtagning. (Undvik att få med för mycket avföring det kan störa analysen)
 • För in provtagningspinnen 2–3 cm i rektum. Rotera pinnen mot slemhinnan.
 • Skruva av korken på provtagningsröret.
 • Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.


Provtagning kombinerat prov vaginal- och rektumsekret

Använd TRANSWAB lila

 • Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
 • Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.


Provtagning med separat Provpinne
Alternativt används ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i TRANSWAB-röret och kasta pinnen.​

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Gonokocker (odling):
 • Förvaras kylt
 • Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar
Klamydia-Gc-DNA:
 • Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur upp till en vecka
Övriga prov:
 • ​Förvaras kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​