Rektumsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Riktad bakterieodling för gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B(GBS) ingår,
Beställ: Bakterieodling - Vag rekt
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart rektumsekret eller kombineras med vaginalsekret. Välj provtagningsrör utifrån analys/frågeställning.

Rektumsekret
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling och Gonokocker (odling)

Använd Klamydiaset, cervix
- Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA, ta provet med den rosa pinnen.

Provtagning sker via proctoskop, pinnen snurras mot slemhinnan.

Vaginalsekret och rektumsekret, kombinerat prov
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling -Vag rekt

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Använd en separat Provpinne
Alternativt används ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i TRANSWAB-röret och kasta pinnen.​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Gonokocker för odling
  • Förvara provet kylt
  • Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar
Klamydia- och Gc-DNA
  • Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur
Övriga prov
  • ​Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​