Pseudomonas, antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolonisation eller infektion med  Pseudomonas aeruginosa
Framför allt hos patienter med kronisk lungsjukdom.
Beställ: Pseudomonas-Ak
Analys: Pseudomonas elastas IgG, Pseudomonas exotoxin A IgG, Pseudomonas alkaliskt proteas IgG utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Pseudomonas-Ak
-
Blodprov i Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Pseudomonas-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​