Parvovirus B19

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: B19 virus
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom

Exantem och artralgi:
Beställ: Parvovirus B19-Ak -S
Analys: Parvovirus B19 IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Anemi:
Beställ: Parvovirus B19-Ak -S
Analys: Parvovirus B19 IgG och IgM utförs alltid tillsammans.
Beställ: Parvovirus B19-DNA, kvant -S

Intrauterin infektion, Intrauterin fosterdöd:
Beställ: Parvovirus B19-Ak -S
Analys: Parvovirus B19 IgG och IgM utförs alltid tillsammans.
Beställ: Parvovirus B19-DNA, kvant -S, -Fo vtn (fostervatten)
Beställ: Parvovirus B19-DNA -Plac (placenta) 

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: Parvovirus B19-DNA, kvant -S
Beställ: Parvovirus B19-DNA -Benmärg

Särskilda frågeställningar:
Beställ: Parvovirus B19-DNA -Vävnad

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: Parvovirus B19-Ak -S
Analys: Parvovirus B19 IgG och IgM utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Parvovirus B19-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Parvovirus B19-DNA, kvant
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- fostervatten, Sterilt provrör, 3-4 mL

Parvovirus B19-DNA
- benmärg i EDTA-rör, lila propp, 0,5 mL-2 mL
- placenta 1 cm3 i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- vävnad, minst 2 mm i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning   
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemp: max 1 dygn
  • Kyl: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Centrifugerat prov:

  • Kyl: mer än 3 dygn,
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur​
Serumprov som ska skickas med post​

Övriga prov

  • ​Förvaras kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Parvovirus B19-Ak: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Parvovirus B19 DNA och Parvovirus B19 DNA, kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​