Parechovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Serös meningit

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Parechovirus-RNA ingår i CNS virus/bakterie-PCR

Beställ: Parechovirus-RNA -F, -Övr

Misstänkt neonatal parechovirusinfektion

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Parechovirus-RNA ingår i CNS-panel

Beställ: Parechovirus-RNA -F, -S, -Övr

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

CNS virus/bakterie-PCR

Använd Sterilt provrör 
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1 mL

Parechovirus-RNA

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar Provtagning feces
 
Förvaring / transport:

​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör och Fecesrör

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:

Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- CNS virus/bakterie-PCR: Svar lämnas inom 6 timmar
- Parechovirus-RNA (feces, serum och övrigt material): Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​