Munslemhinna, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tunga
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Använd TRANSWAB lila
- Svampodling
Rotera pinnen över infekterat område på munslemhinnan.
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
  • Förvara provet kylt.​​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet​.

Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativt svar lämnas efter 3 dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​