Munslemhinna, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tunga
Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Beställ: Svampodling -Munslh (munslemhinna)

Provtagning:

Munslemhinna

Använd TRANSWAB lila
- Svampodling
Rotera pinnen över infekterat område på munslemhinnan eller tungan.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

TRANSWAB

- Förvara provet kylt.​​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet​.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativt svar lämnas efter 3 dygn.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​