Miljöundersökning och luftprovtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Luftprovtagning
  • Ytprovtagning
Indikationer / kompletterande analyser:
Undersökning av mikrobiologisk renhet i luft
För vägledning, se SIS-TS 39:2015 Teknisk specifikation. Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav. 

- Aktiv luftprovtagning med Sartorius MD8 i operationssalar. Utförs endast efter överenskommelse med vårdhygien. Kontakta Hygienlaboratoriet på Klinisk mikrobiologi för ytterligare instruktioner.

- Passiv luftprovtagning med sedimentationsplattor. Till exempel i angränsande rum till operationssalar.
Beställ: Luftprovtagning med sedimentationsplattor.

Undersökning av antal mikroorganismer på arbetsytor 
Även andra produktberörande ytor.
Beställ: Ytprovtagning med tryckplattor.
Remiss:
Remiss/protokoll
Använd särskild remiss, "Mikrobiologisk mljöundersökning" (MIK3527) som skickas ut via e-post efter kontakt med laboratoriet Hygienlaboratoriet, Klinisk mikrobiologi.
Provtagning:
Kontakta alltid Hygienlaboratoriet på Klinisk mikrobiologi före provtagning   
Huddinge: 08-123 811 66
Solna: 08-123 735 68   
Kundservice: 08-123 719 99

Beställ plattor från substratenhetens Webbutik
Webbutik och kontakt till substratenheten
 Beställ plattor från substratenheten:
- För Luftprovtagning: Sedimentationsplattor (14 cm)
- För Ytprovtagning: Rodacplattor (tryckplattor)

Ange på beställningen att det gäller provtagningsmateriel (på Information till leverantör).

Luftundersökning
Använd Sedimentationsplattor för provtagning.

Provtagningsintruktion:
- Låt plattorna anta rumstemperatur.
- Märk plattan på undersidan och fyll i protokollet Mikrobiologisk miljöundersökning.
- Placera plattan i arbetshöjd, ca 1,2 m över golvnivå, i rummet och låt den stå öppen i 1 tim ± 5 min eller under hela operationen.
- Sätt på locket på plattan och tejpa fast.
- Dokumentera tiden i protokollet.

Skicka sedimentationsplattorna + en oanvänd platta (referensplatta), och ifyllt protokoll till laboratoriet.

Ytundersökning
Använd Rodacplattor (tryckplattor) för provtagning.

Provtagningsintruktion:
- Låt plattorna anta rumstemperatur.
- Märk plattan på undersidan och fyll i protokollet Mikrobiologisk miljöundersökning.
- Ta av locket till plattan och tryck agarytan mot provytan.
- Håll plattan mot provytan ca 5 sekunder, utan att rotera.
- Sätt på locket på plattan och tejpa fast.

Skicka tryckplattorna och ifyllt protokoll till laboratoriet.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Plattor för luft- och ytundersökning

- Förvara plattorna i rumstemperatur.
- Transportera de tejpade plattorna till laboratoriet i dubbla plastpåsar med locket nedåt.
- Plattorna ska ankomma laboratoriet samma dag som provtagningen utförts.
Svarsrutiner:
​Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Luftundersökning: Svar inom 2 vardagar.
Ytundersökning: Svar inom 5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​