Mikrofilaria

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Filarios
  • Skinsnip
  • Blod, mikrofilaria
  • Hud, mikrofilaria
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med mikrofilaria efter vistelse i endemiskt område
Beställ: Mikrofilaria -B
Beställ: Parasiter mikroskopi -Övr. Ange Hud på Lokalisation och Mikrofilaria på Kliniska uppgifter. 

Tilläggsinformation

Diagnostik utförs med mikroskopi.
Kliniska tecken varierar beroende på värden, antalet maskar och art. Exempel är eosinofili, lymfödem, hudklåda, pigmentförändringar, lymfadenopati och förändringar på hornhinna. Mikrofilarierna återfinns i blodet eller i huden.
 
Filariamaskarna sprids genom en vektor till exempel mygga eller fluga. Åtta species infekterar vanligen människan.

Med blodprov diagnostiseras mikrofilarierna Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Mansonella ozzardi, Brugia timori, Mansonella perstans och Loa loa.

Vid skinsnip från hud diagnostiseras mikrofilarierna Onchocerca volvulus, Mansonella streptocerca. Mikrofilariernas lokalisation i kroppen varierar mellan världsdelar och även mellan klimatzoner inom samma land.
Remiss:
Mikrobiologi
Ange alltid symtom och förmodad smittort.
Provtagning:
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning.
Telefon: 08-123 719 99, vardagar 8.00-15.30
 
Mikrofilaria
Mikrofilaria i blod:
- Blod, EDTA-rör lila propp, 10 mL (2-3 EDTA-rör). Viktigt med tillräcklig blodmängd. 
Vissa mikrofilarier visar periodicitet. Ta därför prov såväl kl. 12.00 och 24.00.
 
Att mikrofilarier visar periodicitet innebär att de förekommer i större mängd i blodet under vissa tidpunkter på dygnet. Det bör man ta hänsyn till vid provtagningen.
Loa loa förekommer dagtid 10.00-14.00.
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi och Brugia timori förekommer nattetid 22.00-02.00.
        
Parasiter mikroskopi, övrigt
Mikrofilaria i hud:
- Hud/skinsnip, ta 2-3 prov och placera dem i Sterilt provrör med 1-2 mL fysiologisk koksaltlösning.
Ta ytligt prov med hjälp av hudstans eller rakblad + kanyl.
Undvik provtagning under jourtid.
 
Val av provtagningsställe är beroende av hudförändringar samt var inom endemiskt område patienten har vistats. Hudmikrofilaria uppvisar ingen periodicitet.
Prov ska tas så ytligt att ingen blödning uppstår.
Lägg hudbitarna i röret med koksaltlösningen.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Undvik provtagning fredag eftermiddag.​
  • Förvara provet i rumstemperatur.

​Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Mikrofilaria (blod): Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Parasiter mikroskopi (hud): Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​