Meningokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Neisseria meningitidis
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om meningit och meningokocksepsis
Beställ: Bakterieodling - Csv
Direktmikroskopi utförs utifrån bedömning på laboratoriet. Direktmikroskopi kan även beställas separat, se Beställ direktmikroskopi

Beställ: Blododling, aerob/anaerob -blod

Beställ: CNS bakt DNA -Csv
Analys: Escherichia coli-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Listeria monocytogenes-DNA, Neisseria meningitidis-DNA, Streptococcus agalactiae-DNA, och Streptococcus pneumoniae-DNA.​, utförs alltid tillsammans.

Utredning av bärarskap
Beställ: Meningokockodling -Nf 
Nasofarynxsekret är rekommenderat provmaterial vid screening.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterieodling
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör minst 2 mL  Provtagning Csv

Blododling aerob/anaerob

- blod i Aerob och Anaerob blodflaska Provtagning Blododling

CNS bakt DNA
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör, minst 1 mL

Meningokockodling
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå Provtagning nasofarynx
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

Blododling 
  • Förvaras i rumstemperatur.
  • Blodflaskorna ska om möjligt vara på laboratoriet​ inom 2 timmar.
Övriga prov
  • Förvaras kylt.
  • Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Bakterieodling Csv: Preliminärsvar lämnas vanligen inom 1-2 dagar.
Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar. 

CNS bakt DNA: Svar lämnas inom 24 timmar. 
Positiva resultat telefonbesvaras dagtid. ​

Meningokockodling nasofarynx: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.