Meningokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Neisseria meningitidis
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om meningit och meningokocksepsis

Beställ: Bakterieodling - Csv
Direktmikroskopi utförs utifrån bedömning på laboratoriet. Direktmikroskopi kan även beställas separat, se Beställ direktmikroskopi

Beställ: Blododling, aerob/anaerob -blod

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Meningokocker ingår i CNS virus/bakterie-PCR
 

Utredning av bärarskap

Beställ: Meningokockodling -Nf 
Nasofarynxsekret är rekommenderat provmaterial vid screening.
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterieodling

Använd Sterilt provrör Se Provmängd
- Cerebrospinalvätska (Csv), minst 2 mL  Provtagning Csv

Blododling aerob/anaerob

Använd Aerob och Anaerob blodflaska
- Blod Provtagning Blododling

CNS virus/bakterie-PCR

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1 mL

Meningokockodling

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynxsekret,  Provtagning nasofarynx
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

Blododling 

- Förvaras i rumstemperatur.
- Blodflaskorna ska om möjligt vara på laboratoriet​ inom 2 timmar.

Övriga prov

- Förvaras kylt.
- Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Bakterieodling Csv: Preliminärsvar lämnas vanligen inom 1-2 dagar.
- Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar. 

- CNS virus/bakterie-PCR: Svar lämnas inom 6 timmar.
- Meningokockodling nasofarynx: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​