Listeria

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Om specifik frågeställning för Listeria eller intrauterin fosterdöd anges på remissen görs kompletterande odling för att hitta listeriabakterier.
 

Misstanke om Listeriasepsis

Beställ: Blododling, aerob och anaerob -B
 

Misstanke om Listeriameningit

Beställ: Bakterieodling -Csv
Beställ: CNS-panel – Csv
Analys: Listeria -Csv ingår i CNS-panel
 

Misstanke om Listeriainfektion genitalt till exempel vid intrauterin fosterdöd eller neonatal sepsis

Bakterieodling från cervix eller placenta.
Beställ: Bakterieodling -Cx
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange placenta på lokalisation.
 

Misstanke om neonatal sepsis, som komplement till blododling

Bakterieodling från barnets hörselgång.
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange hörselgång på lokalisation.

Tilläggsinformation

Vid odling från icke-sterila provmaterial är det viktigt att man anger om det finns misstanke om Listeria. Risk finns annars att eventuella fynd av Listeria tolkas som del av normalfloran. Ange även bakomliggande klinik som gett upphov till listeriamisstanke. Odling från feces för Listeria utförs ej på Karolinska Universitetslaboratoriet.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange misstanke om Listeria alternativt intrauterin fosterdöd på kliniska uppgifter.
Provtagning:

Blododling

Använd aerob och anaerob blodflaska
- Blododling, Provtagning blododling

Bakterieodling

- Cerebrospinalvätska (Csv), 1-2mL, Provtagning Csv
- Cervixsekret

Använd TRANSWAB orange
- Hörselgång på barn
- Placenta, 1 cm3 med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- Obduktionsmaterial, minst 2 mm med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas


CNS-panel 

Använd Sterilt provrör,
- Cerebrospinalvätska (Csv), minst 1 mL​

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium
 

Blododling

- Förvaras i rumstemperatur.
- Blodflaskorna ska om möjligt vara på laboratoriet​ inom 2 timmar.


Övriga prov

- Förvaras kylt.
- Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Fynd av kliniskt relevanta arter telefonbesvaras vanligen. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.
   
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen efter 2-6 vardagar.
 
CNS-panel: Svar lämnas inom 6 timmar
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​