Listeria

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Om specifik frågeställning för Listeria eller intrauterin fosterdöd anges på remissen görs kompletterande odling för att hitta listeriabakterier.

Misstanke om Listeriasepsis
Beställ: Blododling, aerob och anaerob -B

Misstanke om Listeriameningit:
Beställ: Bakterieodling -Csv

Beställ: CNS bakt DNA -Csv
Analys: Escherichia coli-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Listeria monocytogenes-DNA, Neisseria meningitidis-DNA, Streptococcus agalactiae-DNA, och Streptococcus pneumoniae-DNA, utförs alltid tillsammans.

Misstanke om Listeriainfektion genitalt till exempel vid intrauterin fosterdöd eller neonatal sepsis
Bakterieodling från cervix eller placenta.
Beställ: Bakterieodling -Cx
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange placenta på lokalisation.

Misstanke om neonatal sepsis, som komplement till blododling
Bakterieodling från barnets hörselgång.
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange hörselgång på lokalisation.

Tilläggsinformation

Vid odling från icke-sterila provmaterial är det viktigt att man anger om det finns misstanke om Listeria. Risk finns annars att eventuella fynd av Listeria tolkas som del av normalfloran. Ange även bakomliggande klinik som gett upphov till listeriamisstanke. Odling från feces för Listeria utförs ej på Karolinska Universitetslaboratoriet.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange misstanke om Listeria alternativt intrauterin fosterdöd på kliniska uppgifter.
Provtagning:
Blododling      
- blododling, aerob och anaerob blodflaska. Provtagning blododling

Bakterieodling
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
- cervixsekret, TRANSWAB lila
- barnets hörselgång, TRANSWAB orange
- placenta, Steri​lt provrör/burk, 1 cm3 med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- eventuellt obduktionsmaterial, Sterilt provrör/burk, minst 2 mm med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas

CNS bakt DNA
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör, minst 1 mL​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

Blododling 
  • Förvaras i rumstemperatur.
  • Blodflaskorna ska om möjligt vara på laboratoriet​ inom 2 timmar.
Övriga prov
  • Förvaras kylt.
  • ​Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Fynd av kliniskt relevanta arter telefonbesvaras vanligen. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.
   
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen efter 2-6 vardagar.

CNS bakt DNA: Svar lämnas inom 24 timmar. 
Positiva resultat telefonbesvaras dagtid.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​​.