Leishmania

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Kala-Azar
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om visceral leishmaniasis
Vid misstanke om visceral infektion rekommenderas benmärgsprov eller mjältaspirat i första hand. Blod är ett mindre representativt prov.

Beställ: Leishmania -Benmärg
Beställ: Leishmania -Övr, ange typ av prov på Lokalisation.

Misstanke om kutan eller mukokutan leishmaniasis
Leishmania i sår  
Beställ: Leishmania -Övr, ange typ av prov och provlokal, på Lokalisation.

För övrig diagnostik se Folkhälsomyndigheten

Tilläggsinformation

Leishmania överförs via sandmyggan. Man kan bli infekterad i tropiska och subtropiska delar av världen, även personer som vistats i medelhavsområdet har diagnosticerats med Leishmaniasis.

Diagnosen ställs med direktmikroskopi genom påvisande av parasiten i mjälte, benmärg, sårskrap, lever eller lymfkörtlar.

Parasiten kan infektera människan och ge upphov till tre typer av infektioner
- Kutan: Sår på platsen för bettet som ökar i storlek. Brukar självläka efter lång tid.
- Mukokutan: Angriper även slemhinnor, självläker normalt inte.
- Visceral (Kala Azar): Infektion av retikuloendoteliala systemet med hög feber, diarré, avmagring, anemi och lever- och mjältförstoring.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange klinisk anamnes, smittort och typ av provmaterial.
Provtagning:
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-517 719 99, vardagar 8.00-15.30

Leishmania, benmärg
- Benmärg, aspirat från benmärg, objektglas
 
Provtagning benmärg:
Gör utstryk från benmärgspunktat.
Låt utstryken torka ordentligt innan de placeras i transportasken för objektglas.

Leishmania, övr
- Lymfkörtel, mjälte, lever, Objektsglas, ta aspirat/punktat
- Sår, Objektglas, skrapa celler från sårets aktiva kant
- Blod, EDTA-rör, minst 3 mL. Blod är ett mindre representativt prov.

Provtagning från sår:
Skrapa celler från sårkantens aktiva del och stryk ut på ett objektsglas. Undvik blodigt prov genom att torka bort blodet från såret innan provet tas.
Låt utstryken torka ordentligt innan de placeras i transportasken för objektglas.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Leishmania

- Förvara provet i rumstemperatur.
- ​Objektglasen transporteras i objektglasask.
- Utstryket ska vara torrt innan det placeras i asken för objektglas.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Leishmania: Svar lämns inom 2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​