Legionella i vatten

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Vatten, legionellaodling
  • Legionellaodling vatten
Indikationer / kompletterande analyser:

Kontroll av förekomst av legionellabakterier i vattenledningar

Kontroll av förekomst av legionellabakterier i vattenledningar vid utredning av misstänkt VRI med legionella inom Region Stockholm. Undersökning av vatten med låg bakgrundsflora utförs enligt ISO-standard 11731:2017 Vattenundersökningar- Kvantifiering av Legionella.

Artbestämning utförs och för Legionella pneumophila bestäms serogrupp 1 och 2-14.

Legionella förekommer naturligt i ytvatten och växer till i beläggningar i rörledningar, duschslangar m.m. då vattentemperaturen är 20-45°C. Inhalation av aerosol som innehåller legionella kan ge svår pneumoni särskilt hos patienter med immunbrist.

Metod:
Legionellaodling
Odlingen är kvantitativ och utförs med filtrering.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Beställning utförs endast på pappersremiss. Kontakta laboratoriet telefon 08-123 735 68 för beställning av remiss, flaskor och provtagningsinstruktion.
Provtagning:

Kontakta hygienlaboratoriet före provtagningen, för beställning av flaskor och utförlig provtagningsinstruktion.
Telefon 08-123 735 68
E-post: Hygienlaboratoriet Mikrobiologen Solna  

Vatten

Använd Steril 300 mL flaska med 3,5% natriumthiosulfat.
Till varje tappställe används två flaskor för provtagning: en flaska för ospolat prov och en flaska för spolat prov.

Biofilm/beläggningar/duschslangar mm

Använd TRANSWAB lila
Efter provtagning, stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

Förvaring / transport:

​​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Steril flaska

  • Förvara provet kylt.
  • Vid behov ska provet kylas ned före transport.
  • ​Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 20 timmar.

TRANSWAB, lila

  • Förvara provet kylt
Felkällor: Prov från kyltorn och andra vatten med hög bakgrundsflora av andra bakterier.
Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
- Svar lämnas inom 7-10 dagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Detektionsgränsen är 10 CFU/ L