Humant herpesvirus 6

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HHV-6
  • Tredagarsfeber
  • Exanthema subitum
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om HHV-6 reaktivering hos immunsupprimerade eller HHV-6 meningoencefalit
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori. 
Beställ: HHV-6 -Benmärg, -Vävnad, -Övr ange typ av prov på Lokalisation
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA 

Beställ: HHV-6 kvant -S, -Csv
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA kvant
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HHV-6
- benmärg i EDTA-rör, lila propp, 0,5 mL-2 mL
- vävnad, minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.

HHV-6 kvant
- blod i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör:
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvaras kylt.
Övriga prov:
  • ​Förvaras kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

HHV-6 och HHV-6 kvant: Svar lämnas inom 1 vecka.
Analysresultat av både HHV-6A och HHV-6B anges i provsvar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​