Humant herpesvirus 6

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HHV-6
  • Tredagarsfeber
  • Exanthema subitum
  • Encefalit
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om HHV-6 reaktivering hos immunsupprimerade

Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori. 
Beställ: HHV-6 -Benmärg, -Vävnad, -Övr ange typ av prov på Lokalisation
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA 


Misstanke om HHV-6 meningoencefalit

Beställ: HHV-6 kvant -S, -Csv
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA kvant
 
Beställ: : CNS-panel – Csv
Analys: HHV6 ingår i CNS-panel
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

HHV-6

Använd EDTA-rör, lila propp
- Benmärg, 0,5 mL-2 mL

Använd Sterilt provrör
- Vävnad, minst 2 mm läggs i provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.

HHV-6 kvant

- Blod (Serum)
- Cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
 

CNS-panel

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: max 1 dygn
- Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:
- Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
- Rumstemperatur: max 1 dygn
- Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Sterilt provrör

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

HHV-6 och HHV-6 kvant: Svar lämnas inom 1 vecka.
Analysresultat av både HHV-6A och HHV-6B anges i provsvar.
 
CNS-panel: Svar lämnas inom 6 timmar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​