Hepatit E

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av akut hepatit

Upp till 6 veckor från symtomdebut eller immunsupprimerade patienter.
Beställ: Hepatit E (HEV)-RNA -S

Kompletterande analys

Antikroppar
Beställ: Hepatit E IgG-Ak -S
Beställ: Hepatit E IgM-Ak -S
 
Skicka beställning och rör till Karolinska Universitetslaboratoriet. Analysen utförs på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Ta 2 separata rör för analys av både RNA och Antikroppar

Hepatit E (HEV)-RNA

 

Hepatit E IgG-Ak, Hepatit E IgM-Ak​

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blod (serum)
Analysen utförs på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länk till provtagningsanvisningar Sahlgrenska universitetssjukhuset​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet enligt ordinarie rutin till Karolinska Universitetslaboratoriet. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Hepatit E (HEV)-RNA​: Svar lämnas inom 10 dagar.

Hepatit E IgG-Ak, Hepatit E IgM-Ak: Svar lämnas inom 2 veckor av Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet.​
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​