Hepatit D

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut eller kronisk hepatit B-infektion där misstanke om dubbelinfektion med hepatit D föreligger
Beställ: Hepatit D-Ak -S
Beställ: Hepatit D (HDV)-RNA -P

Tilläggsinformation

Samtidig hepatit B-infektion är en förutsättning för hepatit D-infektion. Hepatit D virus överförs antingen till hepatit B bärare (superinfektion) eller tillsammans med hepatit B (coinfektion).
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
​​Hepatit D-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit D (HDV)-RNA

- blodprov i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör:
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

EDTA-rör:
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt​
  • EDTA-röret bör  helst nå laboratoriet inom 24 timmar
  • ​I undantagsfall kan en transporttid upp till 48 timmar accepteras
  • ​Om provresultatet ska jämföras med tidigare resultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras
Skicka provet snarast till laboratoriet.​
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svar lämnas inom 10 vardagar. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​