Hepatit D

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut eller kronisk hepatit B-infektion där misstanke om dubbelinfektion med hepatit D föreligger
Beställ: Hepatit D-Ak -S
Beställ: Hepatit D (HDV)-RNA -P

Tilläggsinformation

Samtidig hepatit B-infektion är en förutsättning för hepatit D-infektion. Hepatit D virus överförs antingen till hepatit B bärare (superinfektion) eller tillsammans med hepatit B (coinfektion).
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
- Blod (serum)

Hepatit D (HDV)-RNA

Använd EDTA-rör, lila propp
- Blod
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 dygn
  • Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:

  • Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
  • Rumstemperatur: max 1 dygn
  • Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svar lämnas inom 10 vardagar. 
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​