Hemofiltrationsvätska

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Endotoxin Hemofiltrationsvätska
Indikationer / kompletterande analyser:
Odling och endotoxinbestämning av hemofiltrationsvätska utförs enligt anvisning i aktuell Svensk läkemedelstandard.

Kvalitetskontoll
Mikrobiologisk kvalitet ska kontrolleras genom odling och endotoxinanalys minst en gång per månad eller med längre intervall enligt lokal överenskommelse.
 
Klinisk misstanke
Vid klinisk misstanke på bakteriemi eller endotoxinemi med relation till dialysbehandling, ta prov från aktuell dialysmaskin.
Metod:
Odling och endotoxinbestämning
Remiss:
Beställning utförs endast på pappersremiss.

Remiss för Hemofiltrationsvätska enligt överenskommelse mellan verksamheten och laboratoriet. Kontakta hygienlaboratoriet E-post hygien.mikrobiologi.karolinska@sll.se  

Alternativt kan Remiss Klinisk mikrobiologi användas.
Provtagning:
Bild: Steril endotoxinfri flaska m​ed transportväska

Förberedelser - provtagningsschema
Skicka gärna provtagningsschema per år för optimal provhantering.
Saknas provtagningsschema, meddela laboratoriet 2 veckor innan provtagning. Ange provtagningsdatum, typ av prov och antal flaskor/rör. Kontakta hygienlaboratoriet E-post hygien.mikrobiologi.karolinska@sll.se 

Använd Sterila endotoxinfria flaskor. 
Beställ flaskorna i Webbutiken.

Provtagning
Ta inga prov dagen före helg. Utför provtagningen helgfria vardagar.
- fyll varje flaska med 300 mL vatten ända upp till gängorna.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​
  • Förvara provet kylt. Vid behov ska provet kylas ned före transport.
  • Proverna ska anlända till laboratoriet inom 20 timmar.
  • ​Transportera proverna kylt i utskickade transportväskor.
  • Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. 
  • Beställ vit plombering i Webbutiken.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Odling: Svar på godkänt resultat lämnas inom 8-10 dagar. Telefonsvar på ej godkänt resultat lämnas efter 3-7 dagar.

Endotoxinbestämning: Telefonsvar på ej godkänt resultat lämnas inom 1-2 dagar. Svar på godkänt resultat lämnas samtidigt som odlingsresultatet.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​