Haemophilus ducreyi

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Genitala sår, med misstanke om infektion med Haemophilus ducreyi
Beställ: Haemophilus ducreyi-DNA -sekret
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Utförs enligt Sahlgrenska universitetssjukhusets provtagningsanvisning

Haemophilus ducreyi-DNA
Prov från sårkant
- TRANSWAB lila
- TRANSWAB orange
- Pinnprov (plast- eller metallskaft, ej trä) i 1 mL koksalt
Förvaring / transport:

​Förvara provet kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner till Karolinska Universitetslaboratoriet. Klinisk mikrobiologi registrerar beställningen och vidarebefordrar provet till Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Svarsrutiner:
Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk mikrobiologi. 

För svarstid hänvisas till laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ackreditering:

För ackreditering hänvisas till Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska sjukhuset