Fostervatten, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Amnionvätska
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata provtagningsanvisningar.
Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata provtagningsanvisningar.

Bakterieodling:
Beställ: Bakterieodling -Övr ange Fostervatten på Lokalisation

Provtagning:

Provet kan tas i Blodlaskor eller i Sterilt provrör beroende på analys/frågeställning.

Bild på Sterilt provrör som visar provmängd

Fostervatten Provmängder

5-10 mL fostervatten per blodflaska

Använd Blodflaskor, aerob och anaerob
- Bakterieodling
Innan du sprutar fostervatten i flaskorna.
Desinfektera blodflaskornas membran med klorhexidinsprit. Låt lufttorka.

5-10 mL fostervatten

Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling

5-10 mL fostervatten räcker till alla analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- CMV-DNA, kvant
- Enterovirus-RNA  
- Parvovirus B19-DNA, kvant
- Toxoplasma-DNA

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Blodflaskor

- Förvaras i rumstemperatur.
- Bör om möjligt vara på laboratoriet inom 2 timmar.

Sterilt provrör

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svarstid anges på respektive provtagningsanvisning.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 6 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​