Fostervatten, mikrobiologi provmängder

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Amnionvätska
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Beställ: Bakterieodling -Övr och ange Fostervatten på Lokalisation
Provtagning:
Provet kan tas i Blodlaskor eller i Sterilt provrör beroende på analys/frågeställning. För provmängd se Sterilt provrör.

5-10 mL fostervatten per blodflaska
Använd Blodflaskor, aerob och anaerob
- Bakterieodling
Innan du sprutar fostervatten i flaskorna.
Desinfektera blodflaskornas membran med klorhexidinsprit. Låt lufttorka.

5-10 mL fostervatten
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling

5-10 mL fostervatten räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- CMV-DNA, kvant
- Enterovirus-RNA   
- Parvovirus B19-DNA, kvant
- Toxoplasma-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Blodflaskor förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 6 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.