Difteri

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Difteri är en differentialdiagnos vid halsinfektioner hos personer som varit i länder där difteri är vanligt förekommande.

Misstanke om difteri

Beställ: Difteriodling -Svalg
Beställ: Difteriodling -Övr ange sårsekret på lokalisation

Immunitetsfrågeställning

Beställ: Difteriimmunitet -S (Serum)
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange trolig smittort.
Provtagning:

Difteriodling - svalg

- Svalgsekret, TRANSWAB lila Provtagning svalgsekret
- Sårsekret, TRANSWAB lila Provtagning sårsekret och hud

Difteriimmunitet

- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp.​

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Difteriodling
  • Förvara provet kylt
  • Provet ska vara på laboratoriet inom 1 dygn​  ​
Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kyl: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Difteriodling
Negativ odling: Svar lämnas efter 3 vardagar.
Positiv odling: Telefonbesvaras inom 1-2 veckor.

Difteriimmunitet: Svar lämnas inom 3 veckor.​
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.