Difteri

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Difteri är en differentialdiagnos vid halsinfektioner hos personer som varit i länder där difteri är vanligt förekommande.
     
Misstanke om difteri
Beställ: Difteriodling -Svalg
Beställ: Difteriodling -Övr ange sårsekret på lokalisation

Immunitetsfrågeställning
Beställ: Difteriimmunitet -S (Serum)
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange trolig smittort.
Provtagning:
Difteriodling - svalg
- svalgsekret, TRANSWAB lila Provtagning svalgsekret​
- sårsekret, TRANSWAB lila Provtagning sårsekret och hud

Difteriimmunitet
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp.​

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Difteriodling
  • Förvara provet kylt
  • Provet ska vara på laboratoriet inom 1 dygn​  ​
Serumrör
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Difteriodling
Negativ odling: Svar lämnas efter 3 vardagar.
Positiv odling: Telefonbesvaras inom 1-2 veckor.

Difteriimmunitet: Svar lämnas inom 3 veckor.​
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​
Kommentar:
Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.