Candida

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Jästsvamp
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om invasiv Candidainfektion/candidemi
Beställ: Blododling, aerob/anaerob/svamp -B
Beställ: Blododling, svamp -B
Beställ: Svamp-Ag, betaglukan -S (serum)

Beställ: Asperg/Cand-DNA -B
Analys: Aspergillus-DNA, Candida-DNA utförs alltid tillsammans

Beställ: Svampodling -Drän sp, -Kärl sp (kärlkateterspets )
Beställ: Svampodling -F,  -U, - Munslh (munslemhinna) kan vara aktuellt för att se om patienten är koloniserad.

Ta både Svampodling och Candida-DNA från vävnad och punktat från inre organ samt prov från normalt sterila kroppsvätskor.
Beställ: Svampodling -Punktat, -Vävnad
Beställ: Asperg/Cand-DNA -Övr. Ange typ av prov på Lokalisation.
Analys: Aspergillus-DNA, Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om Candidameningit
Förekommer framförallt hos nyfödda. 
Beställ: Svampodling -Csv Direktmikroskopi ingår.
Beställ: Asperg/Candida-DNA, -Csv
Analys: Aspergillus-DNA, Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om Candidamukosit
Beställ: Svampodling -Munslh, -Sekr, -Vag. Ange typ av sekret på Lokalisation.
Beställ: Svampodling -Övr. Ange matstrupe på Lokalisation.

Vid fortsatt misstanke om svampinfektion i normalt sterila lokaler, där odling utfallit negativt.
Beställ: Svamp-DNA, sekvensering (ITS) -Csv, Vävnad, -Övr
Indikationer och provtagning

Tilläggsinformation

Vid svampodling ingår direktmikroskopi. Direktmikroskopi utförs dock inte på pinnprov.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Blododling aerob/anaerob/svamp
- blod, aerob + anaerob blodflaska, 8-10 mL blod/flaska
Provtagning blododling

Blododling, svamp
- blod, Mycosis blodflaska, 8-10 mL blod/flaska

Svampodling
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
- feces, TRANSWAB lila Provtagning feces
- kateter infart/insticksställe, TRANSWAB lila Provtagning kateter 
- munslemhinna, TRANSWAB lila Provtagning munslemhinna
- urin, Sterilt provrör, 4-9 mL Provtagning urin
- vaginalsekret, TRANSWAB lila Provtagning vaginalsekret​

- dränspets, lägg katetern i Sterilt provrör
- kärlkateterspets, lägg katetern i Sterilt provrör
Provtagning drän -och kärlkatetspets

Asper/Can-DNA
- blod, EDTA-rör, lila propp. 3 mL för barn och 5 mL för vuxna

Svampodling och Asper/Can-DNA
- punktat (abscess, ascites, gallvätska, ledvätska, pericardvätska, pleuravätska), Sterilt provrör 3-5 mL Provtagning punktat
- vävnad. Provtagning vävnad
- glaskropp, aspirat i tunn spruta. Provtagning ögon
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Svampodling: Positivt odlingssvar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar. Negativa svar från luftvägar lämnas efter 7 dagar och från Sterila lokaler efter 14 dagar.

Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Asperg/Can-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​