Bröstmjölk, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange om bröstmjölken varit fryst.

Provtagning:

För provmängd se Sterilt provrör med provmängd

Alternativt kan även en steril burk användas, exempelvis Sputumburk.
För över Bröstmjölk till provröret så sterilt som möjligt.

Bröstmjölk, 2-3 mL per analys

Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling
Provet tas vid infektionsmisstanke.
 
Provtagning för fryst bröstmjölk:
Skrapa med ren sårslev från frysta bröstmjölken.

Sterilitetskontroll inför bröstmjölksdonation, 2-3 mL

Använd Sterilt provrör
- Hygienodling

Alternativ provtagning, en provpinne per analys

Använd TRANSWAB​ lila
- Bakterieodling
- Svampodling
Doppa pinnen i mjölken.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör/burk och TRANSWAB

- Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet​.

Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Hygienodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Svampodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​