Bröstmjölk, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om bröstmjölken varit fryst.
Provtagning:
För provmängd se Sterilt provrör
Alternativt kan även en steril burk användas, exempelvis Sputumburk. För över Bröstmjölk till provröret så sterilt som möjligt.
 
Bröstmjölk, 2-3 mL per analys
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling
Provet tas vid infektionsmisstanke.
 
Provtagning för fryst bröstmjölk
Skrapa med ren sårslev från frysta bröstmjölken. 
 
Sterilitetskontroll inför bröstmjölksdonation, 2-3 mL
Använd Sterilt provrör
- Hygienodling

Alternativ provtagning, en provpinne per analys 
Använd TRANSWAB​ lila
- Bakterieodling
- Svampodling
Doppa pinnen i mjölken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet​.

Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Hygienodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Svampodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade ​tjänster.​