Borrelia

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om Borreliainfektion och senmanifestationer 
Till exempel Borrelia-artrit och ACA (acrodermatitis chronica atrophicans)
Beställ: Borrelia Ak -S
Analys: Borrelia IgG och IgM utförs alltid tillsammans

Vid misstanke om neuroborrelios
För påvisning av antikroppar i samtidigt tagna Csv och blodprov.
Beställ: Borrelia CNS-Ak
Analys: Borrelia IgG och IgM i Csv samt Antikroppar i serum utförs alltid tillsammans.

Indikationsbegränsning
Antikroppsbestämning bör inte användas vid:
- enbart erytema migrans (EM) då serokonversion endast ses hos cirka 50% av fallen. Misstanke om erytema migrans är därför sällan indikation för borreliaserologi utan diagnosen ställs kliniskt.
- behandlingsuppföljning, antikroppar kvarstår lång tid efter behandling och utläkt infektion.

Tilläggsinformation

Vid påvisade antikroppar i cerebrospinalvätska beräknas antikroppsindex för att bedöma om de förhöjda antikroppsnivåerna mest sannolikt beror på intratekal antikroppsproduktion eller passivt läckage över blod-hjärnbarriären.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Borrelia Ak
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Borrelia CNS-Ak
Samtidigt taget cerebrospinalvätska (Csv) och blod
- Csv, Sterilt provrör Provtagning Csv
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
      
Extra blodrör för Borrelia-Ak i serum behöver inte tas.
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Borrelia Ak och Borrelia CNS-Ak: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​