Bakterieodling, ortopediskt implantat

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Sonikering med bakterieodling, ortopediskt implantat
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion vid revision av ortopediskt implantat, exempelvis höft eller knä
Beställ: Bakterieodling -ortopediskt implantat
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterieodling, ortopediskt implantat
- Ortopediskt implantat, lägg provet i Steril burk för implantat.

Vid transporttid som är mer än 3 timmar, fyll på fysiologisk koksaltlösning till burken precis så att det täcker implantatet.

Burkar för implantat och provhantering:
- Steril burk för implantat, liggande
- Steril burk för implantat, stående
  • Använd så liten mängd vätska som möjligt för att täcka implantatet. 
  • Använd i första hand den liggande burken till det ortopediska implantatet. Om den inte är tillräckligt stor använd den stående burken.
  • Placera burken i en plastpåse och förlsut.
  • Tejpa inte direkt på burken det förstör burken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Steril burk för implantat

- Förvara provet kylt
- Kan skickas i rumstemperatur
- Vid transporttid mer än 3 timmar, fyll burken med lite fysiologisk koksaltlösning precis så att det täcker implantatet.
- Burken får inte skickas med rörpost.

Skicka provet snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Bakterieodling: Svar lämnas inom 10 vardagar
Positivt svar lämnas så fort växt framträder.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​