von Willebrandfaktor GP1bA, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: vWF akut
Rapportnamn: P-VWF GP1bA, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Sänkt von Willebrands faktor ses vid hereditär brist. Utredningen skall kompletteras med bestämning av Faktor VIII.

von Willebrand faktor ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av eventuell mild brist kan då inte göras.

Indikationer för P-VWF GP1bA, akut:
- Terapikontroll under behandling med von Willebrandfaktor-koncentrat eller färsk plasma.
- Misstanke om cirkulerande antikoagulans riktat mot von Willebrandfaktor.
- Fall med extensiv blödning och där lång APT-tid observerats. 

Vid övriga frågeställningar rekommenderas beställning av P-VWF GP1bA (aktiv.).

Vid utredning av typ av von Willebrands sjukdom beställs von Willebrand multimerer.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
VWF aktivitet, fotometri.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​
Provtagning:

Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), ljusblå propp.
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), ljusblå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 

Ange provtagningstid


Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 60 minuter

Centrifugering:

  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst,vid förvaring längre än 60 minuter

Transport av frysta prover:

  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Stockholm

Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Vuxna
0,50 - 1,90

Angivet referensintervall avser vuxna, gäller sannolikt även för barn​.


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
P-VWF GP1bA (aktiv.) har ett större mätområde (0,04-6,0 kE/L) än den akuta metoden, P-VWF GP1bA, akut.

P-VWF GP1bA, akut analyseras endast på vissa lab. Beställaren bekräftar vid beställning att provet vid behov ska skickas med extra transport som bekostas av beställarens klinik.