von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: vWF akt
Rapportnamn: P-VWF GP1bA (aktiv.)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Förstahandsanalys tillsammans med P-VWF:Ag (antigen) vid utredning av misstänkt von Willebrands Sjukdom. Släktutredning vid frågeställning von Willebrands Sjukdom.

Brist av von Willebrands faktor ses vid hereditär brist. Utredningen skall kompletteras med bestämning av Faktor VIII.

von Willebrands faktor ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av eventuell mild brist kan då inte göras.

I analysen bestäms von Willebrandfaktorns koncentration med funktionell metod. Analysen baseras på von Willebrandfaktorns förmåga att binda till receptorproteinet GP1b. Testet avspeglar von Willebrandfaktorns förmåga att medverka vid trombocytadhesion och -aggregation.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
VWF aktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 SolnaReferensintervall:

Enhet: kIE/L

Vuxna
0,50 - 1,90

Angivet referensintervall avser vuxna, gäller sannolikt även för barn​.


Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Ja