Vätejonaktivitet, pH, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: pH
Rapportnamn: U-pH (remsa)
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

Sterilt rör/Centrifugrör (stickprov), 10 mL 

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

  • Rumstemperatur, max 2 timmar
  • Kyla, max 24 timmar (provet måste då sättas i kylförvaring direkt efter provtagning)
Referensintervall:
Enhet: pH enheter
5 - 7
Svarsrutiner:

Analysen utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej