Valproat, intox, P-

Klinisk kemi

Läkemedelsnamn:
 • Ergenyl
 • Absenor
 • Orfiril
Rapportnamn: P-Valproat, intox
Akutföreskrifter:

​OBS! Akutmärkning krävs för att säkerställa akut provhantering.

Indikationer / kompletterande analyser:

​Intoxikation eller misstänkt intoxikation, svåra biverkningar (t.ex. medvetandepåverkan) och terapiresistenta kramper.

Metod:

​Homogen enzymimmunanalys

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Ange på beställning/remiss:
 • Behandlingsindikation (epilepsi, smärtbehandling, psykiatrisk, övrig )
 • Preparat och ordinerad dos
 • Misstanke överdos (ja/nej/oklart)
 • Klinisk intoxikationsbild (ja/nej/oklart)
 • Misstänkta biverkningar (ja/nej/oklart)
 • Tid förmodat senaste intag
 • Hemodialys/hemoperfusion (ja/nej/oklart)
Provtagning:

​​Na-heparinrör, mörkblå propp​

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 2 dygn
Centrifugering:
 • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
 • Rumstemperatur 15 -25°C, max 2 dygn
 • Kylt 4 - 8 °C, max 7 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst -20 °C, vid längre än 7 dygn förvaring
Referensintervall:

​Vid epilepsi anges terapeutiskt målområde för valproat i plasma till 350-700 µmol/L.

Många biverkningar är koncentrationsberoende men en tydlig brytpunkt saknas. Dialys rekommenderas vid plasmakoncentrationer över 2000 µmol/L men CNS depression kan förekomma vid betydligt lägre exponeringsnivåer.

Svarsrutiner:

​Analys utförs dagligen, dygnet runt.​

Ackreditering:

​Ja