Urat, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Urat
Metod:

Enzymatisk reaktion, fotometri

Remiss:

Elektroniskt TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

10 mL urin (stickprov) i centrifugrör

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Rumstemperatur
Referensintervall:

Saknas

Svarsrutiner:
Analyseras dagligen.
Ackreditering:

​Nej