Urat, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Urat
Metod:

Enzymatisk reaktion, fotometri

Remiss:

Elektroniskt TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

4 mL urin (stickprov) i vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Rumstemperatur
Referensintervall:

Saknas

Svarsrutiner:
Analyseras dagligen.
Ackreditering:

​Nej