Tyreoglobulin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TG + TG-ak
  • Tyreoglobulin-ak
Rapportnamn: S-Tyreoglobulin resp. S-Tyreoglobulin-ak
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppföljning av patienter med papillär och/eller follikulär tyreoideacancer.
Endogena TG-antikroppar kan interferera med TG-mätningen och ge falskt låga värden. Vid beställning av S-Tyreoglobulin erhålls därför automatiskt svar på S-Tyreoglobulin-ak utan extra kostnad.

Kompletterande analys: S-TSH.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp​

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering

  • 10 min i 2000 G


Centrifugerat men ej avhällt prov

  • Rumstemperatur, max 2 dygn
  • Kylt, max 2 dygn


Centrifugerat och avhällt prov

  • Rumstemperatur, max 4 dygn
  • Kylt, max 4 dygn
  • Fryst, vid längre än 4 dygns förvaring
Referensintervall:
S-Tyreoglobulin:

Enhet: mikrog/L
3,5-77 eutyreoida
<1,0 tyreoidektomerade

S-Tyreoglobulin-ak
:
Enhet: kE/L
<115
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej