Transferrin, kolhydratfattigt, disialo, Referensmetod, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CDTRef
Rapportnamn: S-CDT, disialo Ref
Metod:

​HPLC

Remiss:
Provtagning:

​Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

​Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Referensintervall:

​Enhet: %
< 2,0

Svarsrutiner:

​Analys utförs 1 gång per vecka.

Ackreditering:

​Ja