Toxscreen akut, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Drogscreening
Rapportnamn: Beställs som Toxscreen akut, -U
Akutföreskrifter:
Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi.

OBS! Akutmärkning krävs för akutsvar. Annars riskeras att provet analyseras först nästföljande vardag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation

Denna analys är avsedd för akut screening av:
Amfetamin
Bensodiazepin
Cannabis
Kokain
Metadon
Opiater
Tramadol​

Metod:
Screening med immunkemisk metod, fotometri.
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Urinprov:

  • Kylt, max 5 dygn
Referensintervall:
Se Svarsrutiner
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Besvaras med de ingående analyserna:
U-Kokain (akut), U-Amfetamin (akut), U-Cannabis (akut), U-Metadon (akut), U-Opiater (akut), U-Tramadol (akut), U-Bensodiaz. (akut), U-Buprenorfin(akut), U-Kreatinin (akut).

Varje ingående analys svaras ut som:
”NEG” med kommentaren "Negativt resultat (gränsvärde XX ng/mL)."
eller
”POS” med kommentaren ”Positiv screeninganalys (gränsvärde XX ng/mL). Provet kan, efter kontakt med laboratoriet skickas vidare för verifiering. Verifiering ska efterfrågas senast 3 dygn efter erhållet provsvar​”
Kontakta Kundtjänst 08-517 719 99 för verifiering.

Gränsvärde för varje ingående analys, anges i svarskommentaren.

Kreatininkoncentrationen besvaras i mmol/L. 
 

Ackreditering:

​Nej