Toxscreen akut, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Drogscreening
Rapportnamn: Beställs som Toxscreen akut, -U
Akutföreskrifter:
Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi, Karolinska Hudding och Södersjukhuset.
 
OBS! Akutmärkning krävs för akutsvar. Annars riskeras att provet analyseras först nästföljande vardag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation
 
Denna analys är avsedd för akut screening av:
Amfetamin
Bensodiazepin
Cannabis
Kokain
Metadon
Opiater
Tramadol​
Buprenofin
Metod:
Screening med immunkemisk metod, fotometri.
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör
 

Vid provtagning för test inom företagshälsovården/arbetsplatsprov skall provlämning ske under övervakning.

Inom sjukvården bör provtagningen ske under övervakning. Bevarande av provlämnarens integritet är viktig och därför skall alla åtgärder genomföras för att provet skall tas med så liten risk för manipulation som möjligt.

Se även Drogtester, karolinska.se (Länk)

OBS Provtagningsrör enligt denna anvisning gäller.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Urinprov:

  • Kylt, max 5 dygn
Referensintervall:
Se Svarsrutiner
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Besvaras med de ingående analyserna:
U-Kokain (akut), U-Amfetamin (akut), U-Cannabis (akut), U-Metadon (akut), U-Opiater (akut), U-Tramadol (akut), U-Bensodiaz. (akut), U-Buprenorfin(akut), U-Kreatinin (akut).

Varje ingående analys svaras ut som:
”NEG” med kommentaren "Negativt resultat (gränsvärde XX ng/mL)."
eller
”POS” med kommentaren ”Positiv screeninganalys (gränsvärde XX ng/mL). Provet kan, efter kontakt med laboratoriet skickas vidare för verifiering. Verifiering ska efterfrågas senast 3 dygn efter erhållet provsvar​”
Kontakta Kundtjänst 08-123 719 99 för verifiering.

Gränsvärde för varje ingående analys, anges i svarskommentaren.

Kreatininkoncentrationen besvaras i mmol/L. 
 

Ackreditering:

​Nej