Testosteron, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Testosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Pubertetsutredning av pojkar.
Misstänkt testisinsufficiens, t.ex. vid impotens.
Misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor, t.ex. vid hirsutism.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.

Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande.

Patienten rekommenderas att vara fastande vid provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvarig och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
 
Kvinnor 20-49 år 0,3-1,7
Kvinnor ≥ 50 år 0,1-1,4
Män 20-49 år 8,6-29
Män ≥ 50 år 6,7-26
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Referenser:
1.Habito RC, Ball MJ (2001) Postprandial changes in sex hormones after meals of different composition. Metabolism 50:505–511.

2. Heather I.Katcher, Allen R.Kunselman et al ( 2009 ) Comparison of hormonal and metabolic markers after a high-fat, Western meal a low-fat, high-fiber meal in women with polycystic ovary syndrome.Fertil Steril 91 : 1175-1182.

3. Iranmanesh A, Lawson D, Veldhuis JD (2012) Glucose ingestion acutely lowers pulsatile LH and basal testosterone secretion in men. Am J Physiol Endocrinol Metab 65:724–730.