Testosteron, känslig, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Testosteron känsl.
Indikationer / kompletterande analyser:
Pubertetsutredning av pojkar.
Misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor, t.ex. vid hirsutism.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.

Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande. 

Patienten rekommenderas att vara fastande före provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag. 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar. 
  • Kylt, max 24 timmar.
  • Fryst (avhällt), vid längre än 24 timmars förvaring.​
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Kvinnor:
​0-5 år 
​0,1-0,4
​6-9 år
​0,2-0,5
​10-18 år
​0,5-1,8
​19-49 år
​< 2,7
​≥ 50 å
​< 2,5

Män:
​0-9 år
​0,1-1,0
​10-12 år
​0,2-15
​13-14 år
​0,2-22
​15-16 år
​1,4-30
​17-19 år
​4,2-30
​≥ 20 år 
​10-30

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Metoden är främst avsedd för prover < 3 nmol/L.