Testosteron, känslig, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Testosteron känsl.
Indikationer / kompletterande analyser:
Pubertetsutredning av pojkar.
Misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor, t.ex. vid hirsutism.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.

Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande. 

Patienten rekommenderas att vara fastande före provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag. 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar. 
  • Kylt, max 24 timmar.
  • Fryst (avhällt), vid längre än 24 timmars förvaring.​
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
 

Kvinnor

0-5 år  0,1-0,4
6-9 år 0,2-0,5
10-18 år 0,5-1,8
19-49 år < 1,7
≥ 50 å < 1,4


Män

0-9 år 0,1-1,0
10-12 år ​0,2-15
13-14 år 0,2-22
15-16 år 1,4-30
17-19 år 4,2-30
≥ 20 år  10-30
 
 
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Metoden är främst avsedd för prover < 3 nmol/L.