Syrgasdissociation, p50(st), B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • p50, standardiserat
  • Hemoglobin-syrgasaffinitet
Rapportnamn: B-p50(st)
Indikationer / kompletterande analyser:
Provtagning är indicerad vid utredning av erytrocytos med misstanke om en hemoglobinvariant med ökad syrgasaffinitet. Undersökningen är alltid ett komplement till Hemoglobinfraktioner, som bör utföras i första hand.
Beräkning av standardiserat p50 förutsätter korrekt utförd venprovtagning, sO2 i provet på mellan 40-80% samt normala halter av HbF och 2,3-DPG. Patienten måste vid provtagningstillfället vara lungfrisk, infektionsfri och inte fysiskt eller psykiskt stressad.
Metod:
Potentiometri/Amperometri/CO-Oximetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Ange om patienten är rökare (ja/nej) samt ge kort anamnes.

Provtagning:
Analysen utförs vardagar 08.00 – 16.00 på följande sjukhus:
Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Provtagaren ska alltid kontakta Kundservice på telefon 08-123 719 99 för kontakt med aktuellt sjukhus före provtagningen, så att analysinstrumentet kan förberedas med kalibrering.
  
Provtagningen utförs med fördel på provtagningscentralen på ovan nämnda sjukhus.

Rökare ska ha varit rökfria i minst 8 timmar före provtagningen. Patienten får inte vara stresspåverkad. 


Venöst blod i hepariniserad spruta
. Dubbelprov. Minsta provmängd 1,0 mL/spruta. 

Provet tas med direktpunktion som vid venprovtagning. Blodgassprutan (Radiometer PICO-Safe) förs över nålen i hylsan så att gummipackningen förs ner och tätar mot sprutans mynning. Provet aspireras långsamt. Luftbubblor avlägsnas och provet försluts direkt. 

Provtagningen utföres med stas i max 1 minut (för att minimera risken för pH-förändringar i provet). 

Exakt provtagningstid ska anges både på sprutor och remiss.

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
  • Får ej skickas med rörpost!

Sprutor som anländer laboratoriet utan plastpropp kommer att kasseras och besvaras med kommentaren ”Ej förslutet prov”.

Referensintervall:
Enhet: kPa
3,30-3,80
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid efter överenskommelse med Klinisk kemi.
Ackreditering:

​Nej