Steroidmönster, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Pt(U)-Steroidmönster
Indikationer / kompletterande analyser:
Steroidproduktionsrubbning, exempelvis vid enzymbrister, binjurebarkscancer m m.
Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Frågeställning måste anges!

Bestämning av androgener, kortisolmetaboliter och pregnantriol ingår.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av steroider kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med mikromol per liter (referensintervall anges dock i mikromol per dygn) samt med tillägg av U-Kreatinin.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Dygnsmängd

  • Blanda urinen väl
  • För över 8 mL till två st 4 mL vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten
  • Alternativt kan två st preparatrör 5 ml, utan vakuum användas

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Vakuumrör

  • Kylt, max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring
Referensintervall:
Se utlåtande från laboratorieläkare. 
Svarsrutiner:
Svarstid: cirka 3-4 veckor.
Ackreditering:

Nej