Standardbikarbonat, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: StBik
Rapportnamn: B-Standardbikarbonat. I specialfall som kB-St.bikarbonat, se nedan.
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av den metabola komponenten i en syra/bas-rubbning.
Metod:
Potentiometri/CO-Oximetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i aB/kB/vB-Blodgaser.

Provtagning:
Venös provtagning
 
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp. 
Transporteras till Klinisk kemi inom 6 timmar efter provtagning.
alternativt
 
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme efter provtagning.

Provet tas med minsta möjliga stas.
Röret måste fyllas tills vakuumet upphört helt för att få så liten påverkan av luft som möjligt. Drag ej ut nålen samtidigt med röret.

 
Kapillär provtagning

Kapillärrör för blodgaser 100 µL (mikrorör accepteras inte), se Kapillära blodgaser.
Provet beställs som B-Standardbikarbonat men kommer att svaras ut som kB-St.bikarbonat.
 
Transporteras till Klinisk kemi inom 10 minuter efter provtagning. 

kB-Standardbikarbonat kan sambeställas med kB-Calciumjon, fri, se Kapillärt standardbikarbonat och calciumjon, fri, kB-

Kapillärrör med endast standardbikarbonat och/eller calciumjon beställt får skickas med rörpost.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Venöst prov

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp:

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 6 timmar efter provtagning.

Na-heparinrör, mörkblå propp:

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme efter provtagning.


Kapillärt prov

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 10 minuter efter provtagning.

Provrör som inte är korrekt fyllda kommer inte att analyseras. Besvaras med kommentaren ”Provtagningsfel”.

Referensintervall:

Enhet: mmol/L
22 - 27

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Luft i provröret ger sämre analysresultat pga. pH-förskjutning i provet.