Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: F-Hemoglobin, screen
Indikationer / kompletterande analyser:

​Analys av blod i avföring som del i screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Provtagning erbjuds vartannat år till personer i vissa åldersgrupper.

Mer information om provtagning för Kolorektalcancerscreening ​(länk)

Tilläggsinformation

​Ett brev med ett platt provtagningsrör skickas automatiskt hem till patienten så att de kan posta in ett avföringsprov. I brevet finns information och allt de behöver för att göra provtagningen.

Metod:

​Vid frågor om analysen kontakta Klinisk Kemi, Solna 9Fem via Kundservice, telefon 08-123 719 99. 

Remiss:

​Analysen kan endast beställas av Regionalt Cancercentrum (RCC) och görs separat från vanliga beställningar. Vårdgivare eller andra patienter kan inte beställa provtagningsmaterial. Beställningen i Analytix får ej användas till andra F-Hb analyser eller ändras av KULs personal. 


Provtagning:

​Utförs i särskilt platt provtagningsrör och postas i medföljande kuvert. 

Tilläggsinformation

​Har patienten tappat bort provtagningsröret kan de få ett nytt om de mailar till Enheten för cancerprevention och screening (halsound.hsf@sll.se) ​inom sex månader efter att de fått kallelsen.

Förvaring / transport:

Provet ska skickas i posten, i medföljande svarskuvert.​


Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

​Ja