S 100 B, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hjärnprotein, lösligt
Rapportnamn: S-S 100 B
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut trauma mot CNS med hjärnskada, stroke, hjärntumör, efter hjärtstillestånd. Malignt melanom.
Kompletterande analys: S-NSE
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsakivator, gul propp
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Rumstemperatur, max 6 timmar
  • Fryst, vid längre än 6 timmars förvaring​
Referensintervall:

Enhet: mikrog/L
< 0,11

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja