Rivaroxaban, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Antitrombotiska läkemedel, Rivaroxaban, akut P-
 • NOAK (Nya orala antikoagulantia) Rivaroxaban, akut, P-
 • DOAK (Direkta orala antikoagulantia) Rivaroxaban, akut, P-
 • Xarelto
Läkemedelsnamn:
 • Xarelto
Rapportnamn: P-Rivaroxaban, akut
Indikationer / kompletterande analyser:

Xarelto® (rivaroxaban) är en peroral faktor Xa-hämmare, ett så kallat NOAK-preparat. Rutinmässig koagulationsmonitorering anses inte nödvändig men det finns dock vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas.

Akutanalys av rivaroxaban (indirekt koncentrationsbestämning baserad på inaktivering av faktor Xa) kan behövas i situationer med blödning, akut trombos, inför akut kirurgi/annat invasivt ingrepp eller vid intoxikation.

Det finns inga tydliga rekommendationer om behandlingsnivåer och förväntade exponeringsnivåer är till stor del baserat på kliniska studier på friska personer. Därför ska tolkning av uppskattad Rivaroxaban koncentration göras försiktigt.

För mer detaljerad information om Rivaroxaban, se råd på Janusinfo: Länk till råd på Janusinfo. 

Obs! Metoden är osäker för värden < 20 µg/L (<20 ng/mL). Om värden < 20 µg /L vill säkerställas, rekommenderas mätning av plasmakoncentration som beställs som Rivaroxaban, P-. Utförs av Klinisk farmakologi.  Länk till provtagningsanvisning för P-Rivaroxaban

För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Rivaroxaban (länk)​. Utförs av Klinisk farmakologi.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri

OBS Korsreaktion mot LMWH, Apixaban samt Anti Xa.
Remiss:
Beställs elektroniskt i Take Care
Beställs elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinsik kemi Allmän
Provtagning:

Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. 

Vid icke akuta situationer rekommenderas vanligtvis provtagning före dos, för analys vid dalvärde. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Tilläggsinformation

Provtagning i CTAD-rör accepteras.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Transporteras till lab inom 30 minuter
 • Rumstemperatur, max 1 timme
Centrifugering:
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och överförs till ett  plaströr, exempelvis Ellermanrör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.
Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 2 timmar
 • Fryst, fryses i -70 ºC vid förvaring mer än 2 timmar
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna
Referensintervall:

Enhet: µg/L (ng/mL)
 
Som beskrivet ovan, så är förväntade behandlingsnivåer framför allt baserade på resultat från kliniska studier på friska. För mer detaljer se Läkemedelsverkets dokument: Länk till läkemedelsverkets dokumentation.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, dygnet runt.
svar vanligen inom 90 minuter från ankomst till labb.
 
Svarsintervallet för akut analys av Rivaroxaban är 0-200 µg/L. Vid svar över 200 µg/L svaras ”>200 µg/L”. Vill man mäta i området över 200 µg/L kan man beställa Rivaroxaban, P- (länk)​, som utförs dagligen av Klinisk farmakologi
Ackreditering:
Ja
Kommentar: