Ristocetin induced platelet aggregation, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: RIPA
Rapportnamn: Trc(P)Agg RIPA
Indikationer / kompletterande analyser:
Indikation för att särskilja von Willebrands sjukdom typ 2A och 2B.
Metod:

​Aggregrometer. 

Aggregering av trombocyter efter stimulering med ristocetin


Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss


Observera att analys endast sker efter tidsbokning


Provtagning:
Var god kontakta Klinisk kemi, Specialkoagulation, Karolinska Solna via 08-517 731 02 för tidsbokning (vardagar) inför provtagning.

3 st Citratrör 3,2%, blå propp (glas, drar 4,5 mL) innehållande 0,5 mL 0,105 mol/L natriumcitrat

Efter provtagning:
  • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger.

Får ej centrifugeras.

Får ej skickas med rörpost.


Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS! Får ej skickas med rörpost.

Ocentrifugerat prov:
  • Lämnas omedelbart till analyserande laboratorium efter provtagning


Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:

​Analysen utförs enligt överenskommelse med analyserande lab. ​

Ackreditering:

​Nej